58 347-93-20 poradnia@grmed.pl

Dane firmy

GR MED Sp. z o. o.

ul. Smolna 3C
81-877 Sopot

REGON: 220866769
NIP: 5851450645

Tel.: 605 838 455
E-mail: grmed@grmed.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, pod numerem KRS: 0000337003, wysokość Kapitału zakładowego 50.000 zł.

Konto bankowe: 60 1140 2004 0000 3502 7558 9133

Formularz kontaktowy